Ankara Anlaşması, Blog

Ankara Anlaşması Kapsamında Business Plan Yazımı

Business Plan Yazimi

Pek çok kişiye göre Ankara Antlaşması başvurularında hazırlanması en meşakkatli ve en uzun olan dokuman iş planıdır. Peki iş planı nedir ve neleri içermelidir?
İş planı bir şirketin faaliyet göstereceği alanları, bu alanlarda vereceği servisleri piyasa koşulları ile karşılaştırarak açıklayan ve finansal öngörüler içeren bir dokümandır. Her işletmenin faaliyete geçmeden önce sektörel verileri içeren ve değerlendiren bir iş planına sahip olması gerekmektedir. İş planı tek başına yeterli bilgi içeremeyeceği için verilen tüm bilgiler, araştırma referansları, çıktıları ve destekleyici belgeler ile beraber sunulmalıdır.


Ankara Antlaşması başvurularında hazırlanan ve Home Office tarafından incelenecek olan iş planları bu kapsamda hazırlanmalı ve aşağıda listelediğimiz ana bölümlere ve temel bilgilere sahip olmalıdır.


1. Executive Summary and Background
Bu bölümde yapılacak iş hakkında bilgi verilmeli, işin sahibi olacak kişi (direktör), işin yürütüleceği lokasyon, servisleri ve hitap edeceği müşterilerden kısaca bahsedilmelidir.
Başvuruyu yapan kişinin geçmişi CVsi ile paralel şekilde anlatılmalı, bu işi yapmaya yeterli olduğu geçmiş deneyimleri, sertifikaları, eğitimi ve referansları ile belgelenmelidir.


2. Objectives, Mission, Vision and Keys to Success
Her şirketin ulaşmayı hedeflediği amaçları, bunlara ulaşırken sahip olacağı vizyonu, sektörel misyonu ve başarılı olmasını sağlayacak esaslar belirtilmelidir.


3. Market Analysis
Şirketin faaliyet göstereceği piyasaya dair güncel veriler bu bolümde sunularak, başvurulan alada verilecek olan servislere talep olduğu gösterilmelidir. Market analizi, o sektörün dünyada ve İngiltere’deki durumunu ve çeşitli raporlara ve analizlere göre gelecek ile ilgili öngörüleri içermelidir.


4. Services and Customers
Bu bolümde iş alanı kapsamında verilecek servislerin çeşitleri, ücretleri ve bu servisi alması olası görülen müşteri grupları hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Burada yer alan servis fiyatlandırmasının, alınan potansiyel müşteri mektuplarında yer alan rakamlarla tutarlı olması önemlidir.


5. Marketing Strategy
Yeni kurulan ve faaliyete gecen bir şirketin yapması gereken en önemli adımların başında reklam ve tanıtım faaliyetleri gelmektedir. İş planında şirketin tanıtımının hangi kanallarla ve ne kadar bütçeyle yapılacağı belirtilmelidir. İştirak edilmesi planlanan fuar, etkinlik, eğitim ve kurslardan bu bolümde bahsedilerek, hazırlanmakta olan reklam ve promosyon materyallerinden örnekler konmalıdır.


6. SWOT Analysis & Competitive Edge
İş planındaki en önemli bölümlerden biridir ve alt başlıkları olan Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) ile başvurunun değerlendirmesini yapmaktadır. Başvurunun ve iş planının, üzerinde detaylıca çalışılarak ve ilgili araştırmalar yapılarak hazırlandığı bu bölümden anlaşılabilmektedir. Competitive Edge başlığı altında ise başvuru sahibinin rekabet ortamında hangi özellikleri sayesinde başarılı olacağı detaylı şekilde anlatılmalıdır.


7. Start-Up & Financial Summary
Şirket anaparasının hangi kalemlere harcandığını açıklayan bu bölümde finansal tablolar hazırlanarak ilk yıl için satış tutarları ve planlanan yakın gelecekteki iş hacmi büyümesi detaylandırılmalıdır. Bu bölümde verilen rakamsal verilerin gerçeği yansıtması ve başvuru sahibinin (varsa dependent aile üyeleriyle birlikte) geçimini sağlayabilecek gelire sahip olacağını göstermesi önemlidir.


8. Appendix
İş planının doğrudan içerisinde olmayan bu bölüm, iş planı hazırlanması aşamasında yapılan tüm araştırmaları, fiyat tekliflerini ve destekleyici belgeleri içermektedir. Başvuru sahibinin iş alanındaki yetkinliğini gösteren CVsi, eğitim sertifikaları, potansiyel müşteri mektupları da iş planında yer alan bilgileri destekleyen dokumanlar olarak sunulmalıdır.

Business Plan konusunda uzman danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

UK Mobile: 079 4872 1767
UK Phone: 020 3135 0340
TR Mobile: 0553 276 09 06
  • Text Hover

Author


Avatar