Blog

HÜKÜMETİN İŞLETMELER YARDIM DÜZENLEMELERİ: SİGORTA VE KREDİ ÜZERİNE

‘‘Business Interruption Insurance’’ herhangi bir öngörülemez hadiseden dolayı (bu hadise yangın, sel, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden kaynaklanabileceği gibi, firma için çok gerekli bir aletin bozulması, şirket binasının çökmesi veya terör kaynaklı ortaya çıkan kayıpları da kapsayabilir) işlerini olağan şekilde yürütemeyip, bu sebepten dolayı gelir kaybına uğramış firmaları kapsamına alan bir sigorta türüdür.

Standard Business Interruption Insurance genellikle standard risklere karşı koruma öngörülerek hazırlanmış bir sigorta türüdür. Bu sebeple global bir pandemic ve öngörülemez bir hadise olan ‘’CoVid-19 ve etkilerine karşı’’ koruma sağlamamaktadır.

Peki bu durumda zarar kaybına uğrayan firmalar ne yapmalıdır? Normal şartlarda bu gibi durumda firmalar, spesifik olarak bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı zararları da kapsayan ‘’notifiable dısease extension’’ ile ’’Business Interruption Insurance’’larının kapsamını genişletebilirler.

Genellikle çoğu notifiable disease extension spesifik olarak hangi hastalıkları kapsadığını liste olarak poliçesinde belirtir ve CoVid-19 spesifik olarak belirtilmemişse zararı kapsamaz.

Bazı poliçeler spesifik olarak hangi hastalıkları kapsadıklarını poliçelerinde belirtmezler, bu durumda CoVid-19 kapsama alınabilir. Bu kapsam ise ancak firmada CoVid-19 taşıyan biri var ise yani CoVid-19 nedeniyle fiziksel bir etkilenme söz konusu ise geçerli olur.

Ancak CoVid-19 un pandemic olması sebebiyle UK hükümeti firmalara yardım etmek amacıyla CoVid-19’u ‘’notifiable disease’’ kapsamına alacağını duyurdu. Dolayısıyla sigorta poliçenizdeki  bilgilerden yola çıkarak bu kapsama alınıp alınmadığınızı görebilirsiniz.

Temporary Coronavirus Business Interruption Loan Scheme ise küçük ve orta boyutlu işletmelere (45 milyon pound’dan düşük cirosu olan bütün UK şirketlerine) açık olacak ve 40 aracı lender üzerinden verilecek. Verilecek üst limit 5 milyon pound. Hükümetin lender’lara %80’lik geri ödeme için kefil olmasından dolayı kredi için elverişli olmanın kriterleri daha rahat olacaktır.

Link 1‘deki listelerden başvurunun yapılabileceği kurumlara erişim sağlayabilirsiniz.

Author


Avatar