Blog

İLK BAŞVURULAR’DA ADMINISTRATIVE REVIEW KARARI

İlk Başvurularda karşılaşılan yüksek sayıdaki retler ardından, başvuranlar “Administrative Review” (AR) yönteminin kendi dosyalarında çözüm getirip getirmeyeceğini ve başarı oranının ne olacağını merak ediyor. Bununla ilgili kesin cevap vermek, hele de ret kararlarının birbirine çok benzediği ve basma kalıp yazıldığı bu dönemde neredeyse imkansız. Sizlerden gelen sorulardan yola çıkarak bir bilgilendirme yazısı hazırladım.
 
1- AR başvurularında bekleme süresi ne kadardır?
Bu süre Home Office sitesinde “genellikle 28 takvim günüdür” diye ifade ediliyor. Ancak Brexit’ten doğan yığılma nedeniyle bu sürenin uzun olacağını ön görüyoruz.
 
2- AR başvurularında başarı oranı nasıldır? Şansım nedir?
Tarihsel istatistiklere baktığımızda % 10’ün altında seyreden bir başarı oranından bahsedilebilir. Dönemsel etkenlere ve kategorilere bağlı olarak başarı oranları değişir. Örnek: Puan bazlı kategorilerde yapılan hata somut hata olarak dikkati çeker, Ankara Anlaşması’nda verilen retler kanaat ve görüş belirterek verilir. Ankara Anlaşması belge ve bilgiler üzerinden bulunulan kanaatin önem kazandığı bir başvuru olduğu için şu dönemdeki değerlendirme hatalarının nasıl bir başarı oranı ile cevaplanacağını biz de samimiyetle merak ediyoruz. Ancak, sadece geçmişte oranların düşük olmuş olması, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve kararlıysanız sizi vazgeçirmesin.
 
3- AR başvurusu yapıp yapmamaya neye göre karar vermeliyim?
Bu, her şeyden önce kişinin kendi kararıdır. Benim önerim, kişinin kendi dosyasının değerlendirmesinde hata yapılıp yapılmadığını, önce kendisinin objektif olarak değerlendirmesi. Ret mektuplarında aşağıda örneklendirdiğim bazı basma kalıp hatalı ret nedenleri dikkat çekiyor. Bu problemler, sizlerin ret mektuplarınızda da yer alıyor olabilir. Eğer araştırmalarınız ve değerlendirmeniz neticesinde haklı olduğunuzu düşünüyor ve hakkınızı savunmak konusunda kararlılığınızı sürdürüyorsanız, tarihsel oranlar düşük de olsa, AR başvurusu hakkınızı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
 
4- Ret mektuplarında sıkça görülen ve memurların değerlendirme hatası yaptığını düşündüren problemler nelerdir?
Burada problem olarak ele alacağım hususlar benim incelemelerimden çıkardığım görüşler, ve bu yüzden bir danışmanlık olarak ele alınmamalı. Asagidaki hususların yer aldığı her ret nedeni hatalıdır diyemeyiz. Ancak incelediğim birçok dosyada aşağıdaki şekillerde hatalar gördüm. Lütfen bilgi amaçlı ele alınız. Sıkça karşılaşılan problemli değerlendirmelere örnekler:
– Dosyayı inceleyen memurların UK’deki değişik sektörlerin detaylarına hakim olmadan yaptıkları hatalı değerlendirmeler
– Memurların Türkiye’deki lokal bilgilere vakıf olmadan ve sunular belge ve bilgileri doğru bağlamda ele almadan kanaat oluşturmuş olmaları Ör: SGK dokümanının okunmasındaki hatalar
– Daha da önemlisi, memurların ilgili hukuki kanunlara, düzenlemelere ve emsal davalara hakim bir şekilde değerlendirme yapabilecek derecede konuya hakim olmamaları
– Dosyaların bütünsel olarak ele alınmaması,
– Bazı evrakların dikkate alınması gerekirken kabul görmemesi
– Bazı belgelerin hiç görülmemiş olması ya da değerlendirmeye alınmadığı şüphesini doğuracak şekilde, önemine rağmen bahsinin geçmemesi
– Başvuranların daha önce iş kurma deneyiminin olmadığı vurgulanarak, bunun başarı potansiyeline ilişkin olmazsa olmaz bir koşulmuşçasına dayatılarak kanaat oluşturulması
 
5- Son olarak AR başvurusunun uzman tarafından yapılmasının nasıl bir katma değer sağlayacağına ilişkin sorular aldık. Bunu Immigration Connection firmasının konuya yaklaşımı açısından ele almak isterim.
Benim AR başvurularına yaklaşımım sunulmuş dosyanın incelenmesi ve iş planının okunması ardından, ilgili hukuki bağlama ilişkin referanslar da sağlayarak ret mektubundaki bütün gerekçelere, ayrı ayrı cevap yazmak şeklinde. Sadece hatalara işaret etmenin ötesinde dosyadaki belgeleri ilgili hukuki koşullarla kendim de ele alıyor oluyorum. Bir anlamda neyin hatalı olduğunu söylemenin ötesinde, koşulları yerine getiren bilgi ve belgelerin yerlerini tespit ederek oluşturuyorum savunmayı. Her ne kadar AR formunda karakter kısıtı olsa da “Next” tuşuyla eklemeler gerektiği şekilde yapılabiliyor. Bu yaklaşım AR memurunun konuya hakim olmasını da kolaylaştıracaktır, diye düşünüyorum. Yığılmayı düşünürsek AR memur sayıları da yeterli olmayabilir ve yeni memurlar gerekmesi ihtimali de ayrıca düşündürücü. Ek olarak iş danışmanlığı alanındaki eğitim ve deneyimimi ilgili yerlerde yazılan savunmaya dahil ederek AR’a hem hukuki bağlamda hem de iş danışmanlığı bağlamında yaklaşıyorum. Şu zamana kadar okuduğum bütün ret kararları iş planındaki eksiklere işaret ediyor. Çoğunda değerlendiren memurun hem iş planı konusuna hem de ilgili hukuki bağlama hakim olmadığını görüyorum. Bu nedenle bu hatalara hazırladığım savunmalarda iki açıdan da yaklaşıyorum.

Firma olarak hem Home Office kanalıyla hem de Konsolosluğumuz’un çabalarına katkı yaparak, detaylı raporlar hazırladık. AR başvurularında başarı oranlarının artışında yapılan şikayetlerin de faydalı olmasını temenni ediyorum. Süreç boyunca görülen aksaklıkları şikayet ve raporlama yoluyla ilgili mercilere ilettik, ancak karşılaşılan sonuçlara katkısı ne olur ve olursa ne derecede olur yaşayıp göreceğiz.
 
Immigration Connection Ltd, OISC tarafından regüle edilen Level 3 seviyesinde yetkilendirilmiş bir göçmenlik hukuku firmasıdır ve AR başvurularını sizi temsilen yapmaya yetkilidir.
AR başvurusu ile ilgili iletişime gecmek isteyenler icin email adresim nusra@immigrationconnection.co.uk
Ret mektubunu ve iş planınızı bu emaile gönderirseniz ve telefon numaranızı da iletirseniz, 15 dakikalık bir ücretsiz görüşme ile düşüncelerimi size ileteceğim.
 
Nusra Sahin
Level 3 UK Immigration Law Specialist
 

Author


Avatar