70 Upper Street Angel, London, N1 0NY +44 794 872 17 67
Blog

17 Nisan saat 11:00’da, IR35 mevzuatında yapılan değişiklikleri ve Ankara Anlaşmalılara etkilerini değerlendireceğiz.

WEBINAR İÇERİĞİ:

IR35 mevzuatı, 5 Nisan 2021’de hayata geçen değişiklikler ile contractor olarak çalışan birçok ECAA (Ankara Anlaşması) göçmeninin iş hayatını etkiledi. İş danışmanlığı firması Hawk Intelligence Ltd olarak OISC Level 3 lisansli Immigration Connection Ltd firması ile iş birliği halinde bu değişiklikleri vize bağlamında ele alan bir webinar düzenledik. Katılımcılardan gelen soruları da sunumun ardından cevaplayacağız.

Hawk Intelligence Ltd İş Danışmanı Sedanur Şahin düzenlemeyi ve değişiklikleri ele alacak ve IR35 değerlendirme testindeki sorulara değinecek.

Immigration Connection Ltd Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nusra Şahin IR35 değişikliklerini contractor olarak servis veren Ankara Anlaşmalılar’ın vize statüleri açısından ele alacak.Bu Webinar’ın amacı IR35 mevzuatında meydana gelen değişikliklerle ilgili güncel bilgileri paylaşarak contractor göçmenlerin kontrat ararken ve imzalarken doğru perspektifle hareket etmelerine yardımcı olmak ve gerek varsa iş modelinde strateji değiştirip, önlemler almalarını sağlamak.

WEBINAR KİMLER İÇİN:

– Limited şirket direktörü ya da sole trader olarak, contractor kapasitede servis sağlayan Ankara Anlaşmalılar

WEBINAR GÜNDEM MADDELERİ:

– IR35 Mevuzatı Nedir?
– 5 Nisan düzenlemesinin ardından kontratlı çalışmadaki değişiklikler nelerdir.
– IR35 değerlendirme testinde contractor için sorulan sorular nelerdir?
– ECAA’de iş alanı değişikliği?
– Sizden gelecek soruların cevaplanması

Katılım için link:

https://bit.ly/2QrU5ro 

 

0

Blog
İlk Başvurularda karşılaşılan yüksek sayıdaki retler ardından, başvuranlar “Administrative Review” (AR) yönteminin kendi dosyalarında çözüm getirip getirmeyeceğini ve başarı oranının ne olacağını merak ediyor. Bununla ilgili kesin cevap vermek, hele de ret kararlarının birbirine çok benzediği ve basma kalıp yazıldığı bu dönemde neredeyse imkansız. Sizlerden gelen sorulardan yola çıkarak bir bilgilendirme yazısı hazırladım.
 
1- AR başvurularında bekleme süresi ne kadardır?
Bu süre Home Office sitesinde “genellikle 28 takvim günüdür” diye ifade ediliyor. Ancak Brexit’ten doğan yığılma nedeniyle bu sürenin uzun olacağını ön görüyoruz.
 
2- AR başvurularında başarı oranı nasıldır? Şansım nedir?
Tarihsel istatistiklere baktığımızda % 10’ün altında seyreden bir başarı oranından bahsedilebilir. Dönemsel etkenlere ve kategorilere bağlı olarak başarı oranları değişir. Örnek: Puan bazlı kategorilerde yapılan hata somut hata olarak dikkati çeker, Ankara Anlaşması’nda verilen retler kanaat ve görüş belirterek verilir. Ankara Anlaşması belge ve bilgiler üzerinden bulunulan kanaatin önem kazandığı bir başvuru olduğu için şu dönemdeki değerlendirme hatalarının nasıl bir başarı oranı ile cevaplanacağını biz de samimiyetle merak ediyoruz. Ancak, sadece geçmişte oranların düşük olmuş olması, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve kararlıysanız sizi vazgeçirmesin.
 
3- AR başvurusu yapıp yapmamaya neye göre karar vermeliyim?
Bu, her şeyden önce kişinin kendi kararıdır. Benim önerim, kişinin kendi dosyasının değerlendirmesinde hata yapılıp yapılmadığını, önce kendisinin objektif olarak değerlendirmesi. Ret mektuplarında aşağıda örneklendirdiğim bazı basma kalıp hatalı ret nedenleri dikkat çekiyor. Bu problemler, sizlerin ret mektuplarınızda da yer alıyor olabilir. Eğer araştırmalarınız ve değerlendirmeniz neticesinde haklı olduğunuzu düşünüyor ve hakkınızı savunmak konusunda kararlılığınızı sürdürüyorsanız, tarihsel oranlar düşük de olsa, AR başvurusu hakkınızı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
 
4- Ret mektuplarında sıkça görülen ve memurların değerlendirme hatası yaptığını düşündüren problemler nelerdir?
Burada problem olarak ele alacağım hususlar benim incelemelerimden çıkardığım görüşler, ve bu yüzden bir danışmanlık olarak ele alınmamalı. Asagidaki hususların yer aldığı her ret nedeni hatalıdır diyemeyiz. Ancak incelediğim birçok dosyada aşağıdaki şekillerde hatalar gördüm. Lütfen bilgi amaçlı ele alınız. Sıkça karşılaşılan problemli değerlendirmelere örnekler:
– Dosyayı inceleyen memurların UK’deki değişik sektörlerin detaylarına hakim olmadan yaptıkları hatalı değerlendirmeler
– Memurların Türkiye’deki lokal bilgilere vakıf olmadan ve sunular belge ve bilgileri doğru bağlamda ele almadan kanaat oluşturmuş olmaları Ör: SGK dokümanının okunmasındaki hatalar
– Daha da önemlisi, memurların ilgili hukuki kanunlara, düzenlemelere ve emsal davalara hakim bir şekilde değerlendirme yapabilecek derecede konuya hakim olmamaları
– Dosyaların bütünsel olarak ele alınmaması,
– Bazı evrakların dikkate alınması gerekirken kabul görmemesi
– Bazı belgelerin hiç görülmemiş olması ya da değerlendirmeye alınmadığı şüphesini doğuracak şekilde, önemine rağmen bahsinin geçmemesi
– Başvuranların daha önce iş kurma deneyiminin olmadığı vurgulanarak, bunun başarı potansiyeline ilişkin olmazsa olmaz bir koşulmuşçasına dayatılarak kanaat oluşturulması
 
5- Son olarak AR başvurusunun uzman tarafından yapılmasının nasıl bir katma değer sağlayacağına ilişkin sorular aldık. Bunu Immigration Connection firmasının konuya yaklaşımı açısından ele almak isterim.
Benim AR başvurularına yaklaşımım sunulmuş dosyanın incelenmesi ve iş planının okunması ardından, ilgili hukuki bağlama ilişkin referanslar da sağlayarak ret mektubundaki bütün gerekçelere, ayrı ayrı cevap yazmak şeklinde. Sadece hatalara işaret etmenin ötesinde dosyadaki belgeleri ilgili hukuki koşullarla kendim de ele alıyor oluyorum. Bir anlamda neyin hatalı olduğunu söylemenin ötesinde, koşulları yerine getiren bilgi ve belgelerin yerlerini tespit ederek oluşturuyorum savunmayı. Her ne kadar AR formunda karakter kısıtı olsa da “Next” tuşuyla eklemeler gerektiği şekilde yapılabiliyor. Bu yaklaşım AR memurunun konuya hakim olmasını da kolaylaştıracaktır, diye düşünüyorum. Yığılmayı düşünürsek AR memur sayıları da yeterli olmayabilir ve yeni memurlar gerekmesi ihtimali de ayrıca düşündürücü. Ek olarak iş danışmanlığı alanındaki eğitim ve deneyimimi ilgili yerlerde yazılan savunmaya dahil ederek AR’a hem hukuki bağlamda hem de iş danışmanlığı bağlamında yaklaşıyorum. Şu zamana kadar okuduğum bütün ret kararları iş planındaki eksiklere işaret ediyor. Çoğunda değerlendiren memurun hem iş planı konusuna hem de ilgili hukuki bağlama hakim olmadığını görüyorum. Bu nedenle bu hatalara hazırladığım savunmalarda iki açıdan da yaklaşıyorum.

Firma olarak hem Home Office kanalıyla hem de Konsolosluğumuz’un çabalarına katkı yaparak, detaylı raporlar hazırladık. AR başvurularında başarı oranlarının artışında yapılan şikayetlerin de faydalı olmasını temenni ediyorum. Süreç boyunca görülen aksaklıkları şikayet ve raporlama yoluyla ilgili mercilere ilettik, ancak karşılaşılan sonuçlara katkısı ne olur ve olursa ne derecede olur yaşayıp göreceğiz.
 
Immigration Connection Ltd, OISC tarafından regüle edilen Level 3 seviyesinde yetkilendirilmiş bir göçmenlik hukuku firmasıdır ve AR başvurularını sizi temsilen yapmaya yetkilidir.
AR başvurusu ile ilgili iletişime gecmek isteyenler icin email adresim nusra@immigrationconnection.co.uk
Ret mektubunu ve iş planınızı bu emaile gönderirseniz ve telefon numaranızı da iletirseniz, 15 dakikalık bir ücretsiz görüşme ile düşüncelerimi size ileteceğim.
 
Nusra Sahin
Level 3 UK Immigration Law Specialist
 
0

Blog

Ankara Anlaşması ilk başvuruları için sayılı günlerimiz kaldı. Türk girişimcilere özel bu vizenin 45 yıllık macerası artık sona eriyor. Olumlu sonuç alanların yanında ret sonucuyla planları değişenler de var. Peki ret, her şeyin bitmesi anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır!

Ret alanların önünde tekrar başvurmak için 31 Aralık’a kadar bir süre bulunuyor. Ret sebeplerinin irdelenmesi, eksiklerin tamamlanması ve gerekli açıklamaların yapılmasıyla, ikinci başvuruda bir şans daha yakalanabilir. Ekibimiz hızlı ve ayrıntılı çalışmasıyla dönem dönem ret cevaplarını ikinci başvuruda onaya çevirmek üzere çalışmalar yaptı. Bu retlerde eksik bırakılmış bilgi ve belgeler yanısıra memurların değerlendirme hataları olduğunu da gözlemledik. 31 Aralık 2020 ardından ikinci bir başvuru şansı kalmayacaktır. Bu nedenle karara itiraz başvurusu yapılması gerekecektir ve bunun için de açık olan yol Administrative Review (AR) kanalıdır.

Yanlış değerlendirme, evrakı gözden kaçırma gibi sebeplerle İngiltere hayalleri tehlikeye girenler, bu tespitin düzeltilmesi için ivedi olarak eyleme geçmeliler.

Administrative Review başvurularında dosyaya sıfırdan yeni belge eklenememekte, sadece olan belgelerdeki süpheleri ve belirsizlikleri açıklayıcı belgeler sunulabilmektedir. O nedenle içeri sunulan dosyalarda bütün evrakları tam sunduğunuzdan emin olunuz. Memurun sunduğunuz belgeyi anlayabilmesi için uyarılar ve vurgular yaparak başvurunuzu sunmanız başarı oranını artıracaktır. Bu durumda ret alınsa bile bununla ilgili yapılacak Administrative Review başvurusunun başarı oranı artacaktır.

Administrative Review başvurularının titizlikle yapılması gereklidir. Bunu bizzat kendiniz yapabilirsiniz, eğer bir danışman ile çalışacaksanız sadece lisanslı firmalardan destek almalısınız. Göçmenlik sektöründe lisanssız çalışanlar hiçbir zaman olmadığı kadar fazla sayıda. Bu bağlamda kendisini başvuruda temsilci olarak gösteremeyen bir firma bu hizmeti yasa dışı bir şekilde veriyor demektir ve sanılanın aksine bu kişiler ucuza yardım eden hayırseverler değildirler, suç işleyen kişilerdir. Her aşamada uzak durulması gereken bu yasadışı ilişkilerden bu final aşamada buna özellikle uzak durmalısınız. OISC ve SRA kayıtlı uzmanları tercih edin. Bu uzmanlar kendilerini temsilci olarak bu formlarda tanımlayacaklardır, başarı oranı konusunda meslek ahlaki doğrultusunda görüş belirtecek ve sizinle nasıl bir savunma yapılacağını paylaşacaklardır.

Immigration Connection olarak şimdiden birçok ret kararını olumlu olarak sonuçlandırdık. Yılların verdiği tecrübe ile 31 Aralık ardından doğacak Administrative Review haklarınıza ilişkin de çözümler sunacağız.

Redde itiraz için 28 günlük bir yasal süre bulunmaktadır ve bu süre aşılmadan işlem yapılması gerekecektir.

Ret nedenlerini okuduğunda, sunulan belgelerin gözden kaçtığı, doğru anlaşılmadığı ya da yanlış değerlendirildiğini düşünenler olursa Administrative Review yolunu seçebilirler ve bu konuda firmamızdan inceleme ve danışmanlık seansı isteyebilirler.

Profesyonel destek isteyenler nusra@immigrationconnection.co.uk adresimize email ile ret kararlarını gönderebilirler.

0

Blog
Büyük hayallerle ve ciddi emeklerle hazırlanan Ankara Anlaşması ilk başvurularında, sonuç bazen beklendiği gibi olmayabiliyor. Firma olarak hem haklı hem haksız nedenlerle verilmiş ret nedenleri ile yıllardır karşılaşıyoruz. Kişilerin dosyalarındaki eksiklikler ve bilgi karmaşasına ek olarak değerlendirme hataları da dikkat çekiyor.

Şu dönemde Türkiye’de ret yanıtlarının arttığını gözlemliyoruz ve toplumumuzda daha da artacağı yönünde bazı kaygılar var. Sosyal medyada Abu Dabi’ deki konsolosluğa giden başvurulara dönüşlerle ile ilgili yayılan bilgiler mevcut. İster Abu Dhabi olsun ister Sheffield ekibi incelemesi olsun; dosyaların incelenmesinde verilerde yanlış değerlendirmeler olduğunu ve dosyanın bir bütün olarak ele alınmadığını gözlemledik. Eklenen dokümanlardan bazılarının görülmediği, konulan dokümanların incelenmesinin yanlış yapıldığı da dikkati çekmektedir. Bu hatalarla ilgili müvekkillerimizi mağdur etmemek için, dosyalarında gerekli açıklamaları yapıp kendilerinden de gerekli beyanatları yazılı olarak alıp tekrar başvuru yaparak doğan sıkıntıları gidermeye çalıştık. İkinci başvurularını da aynı belgelerle, açıklayıcı ve detaylandırıcı düzenlemelerle, savunma notları ekleyip, değerlendirme hatalarına dikkat çekerek tekrar sunuyoruz.

İş planlarında, pandemiye ilişkin verilere, bu verilere uygun istatistiklere ve açıklamalara yer verilmesini, kişinin kendi servislerini mevcut ortama nasıl uyarlayacağına ilişkin çözümlerini de dosyasına eklemesini tavsiye ederiz.
Brexit dönemiyle beraber bu anlaşmayı suistimal edenlerin çoğalması da bu retlerde etkili oldu. Birleşik Krallık’ ta iş kurma planı olmayan ama bu vize türünü bir avantaj olarak kullanmaya çalışan kişileri tespit etmek için bir hakikilik denetlemesi göze çarpıyor. Bu bağlamda, Türkiye’den yapılan Ankara Anlaşması başvurularına görüşme metodunun da eklendiğini gozlemliyoruz.

Bu dönemde yığılan başvuruların büyük bir kısmının süreç için hazırlıklı olmayan dosyalardan oluştuğuyla alakalı duyumlar aldık. Son anda yapılmaya çalışılan, özensiz, eksik, gerçekçi olmayan belgeler içeren başvuruların, bazı bölgelerde toplu retlere de sebep olduğu, gelen bilgiler arasında. Bu eğilimin bütün ülkeye yönelmesi ve negatif puan yaratması riskine karşı, verileri birkaç dayanakla kanıtlayarak, çok daha açıklayıcı davranarak çeşitli önlemler aldık, dosyaya ek beyanatlar koyarak, bütünsel dosya incelemesinin önemini vurguladık, tekrar eden değerlendirme hatalarını vurguladık. Bizi takip eden vatandaşlarımıza da bu şekilde hareket etmelerini öneririz.

Görüşme tekniği, hakikilik denetlemesi yapılmak istendiğinde, şüphe doğduğunda, ya da memurun tatmin olmadığı durumlarda gerçekleştirilebiliyor. Görüşmeye iyi hazırlanıp, yeterli açıklamaları yapmak, iş planına hakim ve sadık olmak, tam bilgilenmek gerekiyor. Beyan ettiği işle ilgisi olmayan, finansal planları doğru yapamayan, neden, nasıl başarılı olacağını bilmeyenlerin ayıklandığı bir süreç oluyor bu. Görüşmeye iyi hazırlanmak, bilinçli, sakin bir şekilde katılmak gerekiyor.
 
31 Aralıktan sonra gelen retler ardından ikinci başvuru seçeneği kalmayacaktır. Bu noktada tek seçenek Administer Review (AR) başvurusudur. Dosyanın tekrar incelenmesi için basit itiraz niteliğinde olan bu işlem; gerçekten hatalı değerlendirme olduğuna emin olunan dosyalar için olumlu sonuç verebilir. AR başvurularının temel amacı, dosyaya tekrar bakılarak, yapilan açıklamalar ışığında kararın tekrar verilmesini istemektir. Bu itirazlarda yeni belgeler eklenememektedir, sadece açıklayıcı belge ve bilgiler eklenebilmektedir. Gerçekten dosyasına sunduğu evraklarla ilgili eksik ve hatalı çıkarımlar olanlar bu yolu seçmelidir.
 
Ankara anlaşmasında Administer Review (AR) başvurularında OISC Level 3 seviyesinde yetkili bir firma olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Firmamızdan Administrative Review başvurunuz için destek almak isterseniz nusra@immigrationconnection.co.uk adresimizden direkt bana ulaşmanızı rica ederim.
 
Nusra Sahin
OISC Level 3, UK Immigration Law Specialist
Immigration Connection Ltd
0

Müvekkillerimiz ile yapmış oldugumuz söyleşi videolarını kolayca takip edebilmeniz icin bu postu hazırladık ve videolarımızı bir araya topladık.

Bize iletmek istediğiniz tum sorular icin WhatsApp numaramız uzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

           

            

           
0

Covid-19 ürecinde hazırladığımız tavsiye videolarını kolayca takip edebilmeniz icin bu postu hazırladık ve videolarımızı bir araya topladık.

Bize iletmek istediğiniz tum sorular icin WhatsApp numaramız uzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

           

            
0

Blog

UK’de hükümet CoViD-19 salgınından etkilenen işyerleri, iş sahipleri ve çalışanlar için yeni paketler açıkladı. Bu paketler daha önce kapsama alınmamış iş yerleri ve iş sahiplerinin bir kısmını kapsıyor. Böylece UK ekonomisinde mağdur bir kesim kalmamasının sağlanması amaçlanıyor.

Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş ve iş kurmuş kişiler için daha önce açıklanan paketler şirketinden kâr payı alan şirket sahiplerini kapsamıyordu. Ankara Anlaşması ile kendi limited şirketine sahip kişilerin yararlanabildiği imkanlar kısıtlıydı.

Nisan sonunda açıklanan ve Mayıs başında güncellenen ‘Bounce Back Loan Scheme’ (BBLS) kapsam dışı kalan iş sahiplerinin de bu dönemde başvurabilecekleri bir opsiyon oluşturdu. ‘Self-Employment Income Support’ ve ‘Business Interruption Loan Scheme’ ardından gelen BBLS, kriterleri karşılayan küçük orta boy işletmelere (KOBİ) kredi verilmesini öngörüyor.

Ufak bir iki istisna haricinde KOBİ’lerin başvurabildiği bu yardımda şirketler yıllık cirolarının %25’ini (bu rakam 50,000 pound’u aşmadığı sürece) kredi olarak alabiliyor. İhtiyacı olan şirketler bu krediyi aldıktan sonra bir yıllık erteleme ardından kredi geri ödemesi başlatılıyor. İlk yılın faizi de devlet tarafından karşılanıyor.

Bu krediyi karşılıksız bir çek olarak görenler ve şirketin kısa ve orta vadeli ihtiyaçları haricinde kullanmayı planlayanlar ileride başvurularında ve finansal durumlarında problemler yaşayabilir. Ankara Anlaşmalı göçmenlerin kredinin koşullarını ve amaçlarını iyice öğrenmeleri, bankalarından gerekli bilgilendirmeyi istemeleri ve krediyi aldıktan sonra da gerçek amacına paralel bir şekilde kullanmalarını öneririz. Banka kredisi kullanmanın getirdiği sorumlulukları öğrenerek, ödeme koşullarını anlayarak hem avantajlarının hem de girdikleri yükümlülüklerinin farkına vararak kişi ileride yaşayacağı sorunları engelleyebilir. Kredi kullanan kişilerin gerekli koşul ve yükümlülükleri öğrenmek kendi sorumluluğudur ve dürüst bir şekilde yaklaşılmalıdır. 

Bunları banka yetkilileri ile konuşarak, özellikle daha önce hiç hayatında kredi kullanmamış olanların kendi araştırma ve sorgulamalarını yapması önem taşımaktadır.

Firmamız kredi kullanımı ile ilgili danışmanlık vermemektedir. Bu konuda yetkili kişiler banka yetkilileridir. Göçmenlik hukuku firması olarak, bu kredilerin sağduyu çerçevesinde ve gereğine uygun kullanımının göçmenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak ve bu durumda vizeye olumsuz etkisi olmayacağını duyurmak isteriz.

Müvekkillerimizin dosyalarında yer alan 
ekonomik destek paketi kullanımı ile ilgili gereken açıklamaları biz kendi müvekkillerimizin başvurularında üst yazılarda açıklamalı olarak ele alacağız.

Belirlenen 11 kredi kurumu aracılıyla başvurulan bu yardım hakkında daha çok bilgi almak için bankanızla görüşebilirsiniz.

0

Blog

Birleşik Krallık’ta (UK) COVID 19 sebebiyle uygulanan seyahat ve sokağa çıkışı kısıtlamaları iş sahipleri ve çalışanlar için zor şartlar yaratıyor. İngiltere’ye Ankara Anlaşması vizesi ile yerleşmek iş kurmak amacıyla gelmeyi düşünen ya da hali hazırda İngiltere’de işini devam ettiren kişiler, dünyada finansal olarak çalkantılı geçecek bu süreci konfor alanlarının dışında, evlerinden uzakta, başka bir ülkede geçirmek zorundalar.

UK’de hükümet finansal zorluklarla karşılaşan işyerlerine yönelik yardım paketleri açıkladı ve açıklamaya devam etmekte. Ancak devletin yardımları her işyerini kapsayacak genişlikte değil ve kapasitesi limitli. Buna ek olarak salgın sebebiyle yaşanan ekonomik çalkantının ne zaman durulacağı ve normale döneceği öngörülemiyor. Bu sebeplerden Ankara Anlaşması ile UK’de iş kurmuş olanlar ve iş kurmayı planlayanların önlerindeki dönemde yapacaklarını çok dikkatli planlamaları ve buna uygun davranmaları çok önem kazandı.

Böyle bir planlamanın başlangıç noktası da iş kurulmadan önce yazılacak olan Business Plan, yani iş planıdır. İş planı kurulacak olan işin yol haritasını çizer. Harita ne kadar net ise takip edilecek yol ve bu yolda sorunlarla karşılaşılırsa tercih edilecek alternatif rotalar da o kadar rahat bulunur. Ankara Anlaşması ilk başvurularında iş planı bu yüzden en önemli ve en detaylı dokümandır.

İş kurulumundan sonra da işin takibi, kontrolü ve gerekliyse alternatif rotalar belirlenmesi uzmanlık gerektiren konulardır. İçinden geçtiğimiz bu dönemde finansal ve hatta varoluşsal sorunlar yaşayan şirketler kendilerini denetleyerek ve yenileyerek hayatta kalmalıdır. Dolayısıyla Ankara Anlaşması uzatma başvurularında finansal ve yapısal konularda takip, kontrol ve yeniden yapılandırma daha da önem kazandı.

Immigration Connection olarak UK’de Ankara Anlaşması ile iş kurmayı planlayan müvekkillerimize Business Plan hizmetlerimiz ile sağlam bir rota çiziyoruz. İş planı yazarlarımız ve uzman danışmanlığımız sayesinde müvekkillerimiz bu tip zorlu dönemlere sağlam bir temel ile başlangıç yapabiliyorlar.

Aynı şekilde vize sonrası hizmetlerimiz olan workshop (vizeniz onaylandığında) ve 6.ay kontrolü (check-up) ile birlikte UK’e adaptasyon sürecinde müvekkillerimize işletmelerinin regülasyon ve kurallara uygunluğuyla ilgili konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetler müvekkillerimizin uzatma başvurularında daha kendine güvenli ve hazır olmasını sağlıyor.

Önceliğimiz böyle dönemlerden beraber ve sağlam çıkabilmek. Sizler de planlamanızı düzgün yaparak başında ya da ortasında olduğunuz bu yolculukta pusulasız kalmayın. İş planınızı ve ilk başvurunuzu görüşmek için bizimle iletişime geçin, görüşmelerimiz ücretsizdir.

0

Blog

Birleşik Krallık’a okuma, çalışma ya da aile vizeleri ile ilk girişlerini yapacak birçok kişi CoViD dönemindeki seyahat yasakları sebebiyle belirtilen süre içinde giriş yapamadı. Pasaporta basılan vignette (giriş vizesi) üzerindeki 30 günlük periyodun geçmesi ya da geçecek olması birçoklarını endişelendirdi.

Home Office’in yaptığı açıklamaya göre vignette üzerindeki tarih aralığı geçmişse ya da geçmek üzere ise; bu senenin sonuna kadar online bir başvuru yapılarak ücretsiz olarak bu giriş vizesi tekrar alınabiliyor. Vignette’in fiziksel basımı ise Vize Başvuru Merkezleri tekrar açılınca mümkün olacak.

Seyahat yasakları sebebiyle UK’de postaneden ya da belirtilen adresten BRP’ler (Biyometrik Oturum Kartları) zamanında alınamadığı için kesilen ceza da kaldırıldı.

Peki Vignette öteleme süreci nasıl yürüyecek? Sizlerden gelen soruları Home Office’in işleyişindeki genel tutumu ve süreçteki belirsizlikleri dikkate alarak cevapladık:

Vignette süresi dolanların yenileme başvurusu ne zaman yapılmalı?

Vignette (30 günlük giriş vizesi) süresi dolanlar en kısa süre içerisinde Vignette öteleme başvurusu yapmalıdırlar.

Bu başvuruyu takip eden adımlar nelerdir?

Home Office ile yapılacak yazışmalardan gelecek talimatlara göre takip eden adımlar belli olacaktır.

Yeni Vignette’in tarih aralığı talep edilebiliyor mu?

Yapılan kısa açıklamada bu konu üzerine bir bilgi verilmedi, böyle bir uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü öncelik en kısa zaman içerisinde UK’e gidip BRP’leri postaneden teslim almak olmalıdır.

Vignette öteleme için Teleperformance Vize merkezleri ne zaman açılacak?

Konu ile ilgili an itibarıyla bir açıklama yapılmadı.

Vignette öteleme işlemleri ne kadar sürecek?

Bu konu hakkında da ön bir bilgi iletilmedi. En sağlıklısı Teleperformance merkezleri açılınca pasaport teslimi esnasında merkezdeki yetkililerden bu bilgilerin alınması.

Yeni Vignette üzerindeki 30 günlük tarih aralığında ne zaman UK’e giriş yapmalıyız?

Belirlenen tarih aralığında en kısa süre içerisinde UK’e girmenizi tavsiye ederiz.

UK’e gelindiğinde BRP (Biyometrik Kart) postanede olmayabilir. Bu durumda süreç nasıl yürütülmeli?

BRP postanede değilse BRP’nin tekrar gönderimi Home Office ile bir yazışma süreci gerektirecektir. Adım adım ilerlenecek ve uzun bir süreç olacaktır. Bu sebepten seyahat planlarını önden yapmak kişileri zorlayabilir, dönüş bileti almak için BRP’lerin teslimini beklemek ve seyahat tarihleri hususunda esnek olmak en uygun aksiyon olacaktır.

Facebook grubumuz olan Ankara Anlaşması Network sayfasında konu ile ilgili en güncel bilgileri Nusra Şahin canlı yayın üzerinden paylaşmaktadır. Bu yayınları takip ederek sorularınızı iletebilirsiniz. Önceki yayınları da izleyebilir ve konu ile ilgili en son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

0

İçinde bulunduğumuz dönemde gelecek için yapmış olduğumuz planları hayata geçirme konusunda karamsarlığa düşmemek ve ilk adımı atmak zor.

“Acaba ne yapmalıyım?” “Dünya bu durumda iken hayatımda büyük bir değişiklik yapmak ne kadar doğru olur?” gibi soruları kendimize tekrar tekrar soruyoruz.

Gelecek planlarınızı ertelememeniz, İngiltere’de yaşamak ve iş kurmak konularında tereddüt ve endişelerinizi en aza indirmek ve Ankara Anlaşması’na en doğru perspektiften bakmanızı sağlamak hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak için daha önce Zoom Meeting üzerinden yapmış olduğumuz online seminerimiz yerine Facebook sayfamız üzerinden sizlerle buluşuyoruz.

Canlı yayında Ankara Anlaşması ilk başvurusu (ECAA-2 Initial) üzerine temel bilgiler Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nusra Şahin tarafından siz değerli katılımcılarımıza aktarılacak.

Özellikle iş alanının belirlenmesi, iş planı ve paranın kaynağı konusunda önemli noktalara değineceğiz ve sorularınızı cevaplıyoruz. Talebiniz halinde canlı yayınımız sonrasında birebir görüşmeler ile ücretsiz ön danışmanlık hizmeti de veriyoruz.

Immigration Connection ailesi olarak amacımız Level 3 seviyesinde yetkili olan firmamızla hukuk çerçevesinde size hizmet sağlamak ve bu yolda sizler ile bir aile olmak.

(Canlı Yayınımız ile ilgili gün ve saat duyurusuna Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz)

0

Blog

Belirsizlik dönemleri zorlayıcıdır, ancak geleceğe ilişkin planlarımızı gözden geçirmek ve hayatımızda yeni bir sayfa açmak için de itici güç verir. Ankara Anlaşması alanında ilk başvuru yapmak isteyenlerden sıkça aldığımız sorular şunlar: CoViD–19 sürecinde Ankara Anlaşması’na başvurmak mantıklı olur mu? Başvurular devam edecek mi? Evde kaldığım bu dönemde gereken evrakları hazırlayabilir miyim?

Evet evrakları evde kalırken hazırlamanız mümkündür. Email yoluyla ve online olarak, dosya hazırlığı sorunsuz bir şekilde yürütülebilmekte. Hatta salgın nedeniyle sosyal hayata kısıtlama geldiği bu dönemde daha bile verimli çalışıldığını gözlemledik.

Ankara Anlaşması hakları devam ediyor ve yakın zamanda randevular tekrar başlayacaktır. Randevular açıldığında başvuruya gidebilecek şekilde dosyanız hazır bekleyebilirsiniz. Gerekli randevu organizasyonunu biz online olarak sizin adınıza yapıyor olacağız. Karar sürecinin 3 ay kadar sürdüğü de göz önüne alınırsa bu bekleme süresi de verimli kullanılmış olacak. Uçuş yasakları kalktığında ve iş dünyası yeniden hareketlendiğinde vakit kaybetmemiş olacaksınız.

Buna ek olarak İngiltere CoViD19 sebebiyle işçilere ve iş sahiplerine cömert yardımlarda bulundu. Bu sayede sürecin ardından piyasa çok zarara uğramadan normale dönmeyi başarabilir.

Hatırlamalıyız ki 31 Aralık 2020’de Brexit geçiş süreci tamamlanacağı için Ankara Anlaşması ilk başvuruları en son bu tarihe kadar gerçekleştirilebilecek. Bu başvuruyu yapmak isteyenler için çok kısıtlı bir süre var. Evraklarınızı eksiksiz beyan edebilmek, özgün ve özenli bir dosya hazırlamak ve risk almamak için işin uzmanlarıyla çalışmanız her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Ret alındığı durumda tekrar tekrar deneme yapacak zaman kalmayabilir ya da ciddi retler ikinci başvuruda risk doğurabilir.

Immigration Connection olarak dosyayı bir iş proje dosyası olarak detaylı ve özgün bir şekilde hazırlıyor, belgeleri açıklayıcı bir üst yazı ile Home Office’e aktarıyoruz. Hata payını en aşağı çekmemize ek olarak ikinci taksidi vize onayınız gelince alıyoruz, böylece size bir hizmet garantisi sunmuş oluyoruz.

İleride doğacak yoğunluğu da düşünerek başvurularınızı ertelemeyip evde kaldığınız süreci dosya hazırlığı için kullanmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Bu sürecin hayatınızda gecikmeye yol açmasına izin vermeyin.

Prosedürlerin Home Office tarafından yüzde yüz verimlilikle ve sağlıklı yürütülemediği bu kaotik dönemde, müvekkil adına yazışma yetkisi olan, UK bazlı bir resmi temsilci firma ile çalışmanın önemi bir kez daha reddedilemeyecek bir gerçek olarak gözler önüne serildi.

Unutmayın, bu tip yazışmaları sizin adınıza sadece yasal temsilciler yapabilir. Firmamız Level 3 seviyesinde yetkili bir firma olarak itirazlar da dahil olmak üzere ileri seviyede yetkilere sahiptir.

Baştan sona sizinle beraberiz.

#stayhome #evdekal

0

Blog

30 Mart 2020 günü Home Office tarafından Ankara Anlaşması başvurularını değerlendirme için vize memurlarına yönelik yönerge üzerinde değişiklik yapıldı ve bu güncel versiyon 31 Mart tarihi itibarıyla Home Office’in resmi sitesinde yayınlandı.

Bu güncellemede değerlendirme sürecine “Minded to Refuse Letter (Ret Niyeti Mektubu)” isimli bir bölüm eklendi. Bu ek prosedüre göre başvuruları inceleyen memurlar, başvurudaki bilgi eksikliği veya yanlışlığı konusunda karar vermeden önce başvurandan bilgi talep edebilecek. Ret niyeti mektubu olarak adlandırılan bu bilgi talebi yazışması, başvuranın eksik veya yanlış bilgi nedeniyle dürüst olmadığı kanaatiyle direkt etiketlenmemesini, retten önce başvurana kendisini açıklamak için bir beyanat şansı verilmesini amaçlıyor.

Peki neler olabilir bu eksiklik ya da yanlışlıklar?

Alınmış trafik cezalarının bildirilmemesi, hatalı ya da eksik beyan edilmiş finansal ya da resmi bilgiler, güvenlik ve adalet birimlerindeki bilgilerin deklare edilmemesi, kişinin kendisinin ya da ailesinin resmiyette ulaşılabilir olduğu halde kişi tarafından deklare edilmemiş kişisel, sosyal, resmi kurumlardaki kayıtları. Bu ekleme ile, başvuranların bazen önemli addetmediği bilgiler ya da belgeler, Home Office’te başvuruyu inceleyen memurun eriştiği kişisel resmi verilerle örtüşmüyorsa memura yazışma ile durumu bildirmesi tavsiye ediliyor. Memur bu bilgiler ve belgeler ile ilgili başvurana ya da temsilcisine ulaşıp eksik ya da yanlış bilgi beyanı yüzünden başvurunun ret ile sonuçlanabileceğini bildiriyor ve kişiye ya da temsilcisine cevap ve açıklama hakkı sunuyor. Ancak bu mektup sadece belirlenen koşullarda kullanılacak ve memurun insiyatifinde olacak. İş planlarındaki copy paste durumları, şaibeli bulunan iş ve finans dokümanları, taslak şeklinde hazırlanmış belgeler direkt rette yol açacaktır.

Tek tip iş planlarından, sosyal medyada paylaşılan müşteri mektubu, referans mektubu gibi dokümanlardan uzak durulması her zamanki gibi önemle tavsiye ettiğimiz bir husus. Bu mektup bir ek belge istemi gibi görülmemeli, kişiler özgün ve özenli dosyalar sunmaya önem vermeli.

Konu ile ilgili linkteki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Beyan edilen evraklarınızın ve bilgilerinizin kontrolü ve uygun şekilde sunumu başvurularda bu açıdan çok önemli. Hem iş planlarında hem de işinizle ilgili sunduğunuz kanıtların detaylı incelenip kontrolünde firma olarak özgün, özenli ve profesyonel yaklaşımı her zamanki gibi ön plana alıyoruz.

Finansal ve resmi evrakların talep edildiği bu tarz başvurularda OISC tarafından denetlenen ve göç hukukuna uygun hareket eden kişiler ve firmalarla çalışmak başvuranların yararına oluyor. Uzman bir danışmanın yardımı ile Ankara Anlaşmasına başvurmak yukarıda bahsedilen doküman ve bilgi eksikliği sorunlarını yaşamamanız için büyük katkı sağlayacaktır.

0

Blog

Home Office Ankara Anlaşması kılavuzu (ECAA Business Guidance) üzerinde güncelleme yaparak başvuru kuralları hakkında ufak bir düzenlemeye gitti.

ECAA Business Guidance üzerinde yapılan değişiklik beklenen konularda olmadı. Yapılan açıklama Ankara Anlaşması başvurularında beyan edilen belgelerin ve verilen bilgilerin gerçekliğinden şüphelenilen bir durum olduğu takdirde başvuruyu inceleyen memurun direk olarak başvuruya red vermesi yerine başvuru sahibine veya temsilcilerine ulaşarak konu ile ilgili bilgi talep etmesinin tavsiye edilmesi ile alakalı. RED NİYETİ MEKTUBU olarak isimlendirilen bu mektuba başvurandan 14 gün içerisinde evrak ile ilgili açıklama / kanıt sunması beklenecek.

CoViD 19 süreci ile alakalı yapılan bir güncelleme olmadı. Verilen giriş vizelerinin uzatılması, devlet yardımlarından Ankara Anlaşmalıların yararlanma hakları gibi konular üzerine bir açıklama yapılmadı. Bu konularda bir gelişme olması durumunda sizleri sosyal medya kanallarımız ve websitemiz üzerinden bilgilendireceğiz.

0

Blog

24 MART 2020 TARİHİNDE GÜNCELLENEN DEVLETİN İŞLETMELERE DESTEK PAKETİ

Coronavirüs salgınını yavaşlatmak için alınan önlemlerin arttırılmasıyla, işleri kesintiye uğrayan ya da tamamen durma noktasına gelmiş birçok iş sahibi endişeli durumda. Konu ile ilgili öncelikle buraya tıklayarak göç hukuku uzmanı Nusra Şahin’in konuya ilişkin güncel videosunu izlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu video ile paralel olarak sizleri bilgilendirmek için bu metni hazırladık. En çok yönlendirilen sorular üzerinden soru cevap şeklinde yürüttüğümüz bu yazıda en güncel bilgileri kullanmış olsak da her gün gelen ek bilgiler dolayısıyla bu yazıları ara ara yeni bilgiler ışığında güncellemeye çalışacağız.

1. Devletin açıklamış olduğu paketler nelerdir? Bunlardan hangilerinden Ankara Anlaşması Vize kategorisi kapsamındaki kişiler yararlanabilecektir?

Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi, küçük iş yerleri için getirilmiş destek paketleri sırasıyla:

• İş yerlerinde çalışan işçilere maaş ödemesi desteği (%80 e kadar ve aylık maksimum £2500 a kadar) 1 Marttan itibaren yapılan tüm maaş ödemeleri bu kapsamda devlet tarafından iş yerlerine geri ödenebilecek

• Business Rates den muaf olan iş yerleri ve olmayanlar için £10,000 ve £25,000 değerinde geri ödemesiz destek

• 12 ay faizsiz kredi ödemeleri için ayırılmış 330 milyar pound, ihtiyacı olan işletmeler bu kredileri çekip işlerini devam ettirebilecekler(Business İnterruption Payment)

Yukarıda bahsedilen bu yardımlar küçük işletmeleri (dükkan, otel, café, restoran gibi işletmeleri) ilgilendirirken aşağıda sıralananlar ise self-employed olarak faaliyet yürüten iş sahiplerini ilgilendiriyor:

• VAT ödemelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesi ve Temmuz 2020’de ödenmesi gereken vergilerin ödemelerinin Ocak 2021 e ertelenmesi ve vergi ödemeleri için ek süre istenebilmesi (HMRC Time To Pay Scheme)

• Statutory Sick Pay den yararlanamasalar bile Universal Credit için claim yapabilme fırsatı (haftalık £94.25’a kadar karşılıksız ödeme alınabilecek)

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu paketlerden yararlanabileceklerin kapsamı vize statüleri açısından daraltılmadığı için işini İngiltere’de kurmuş, belirli bir gelir düzeyinin altında seyreden tüm iş sahiplerinin bu saydığımız desteklerden faydalanabileceğini öngörüyoruz.

2. Bu destekleri almak için uygunluğumu nasıl öğrenebilir nasıl başvuru yapabilirim?

Biz bu konuda kesinlikle muhasebecinize danışmanızı öneriyoruz. Konunun göç hukukunu ilgilendiren kısmı için değerlendirmeler ve gerekli yönlendirmeler yapabiliriz ancak finansal destekle ilgili teknik sorularınızı mutlaka muhasebecinize sormanız gerekir.

3. Muhasebecimle iletişim halindeyim ve bu yardımlardan faydalanabileceğimi öğrendim, eğer başvuru yapar ve finansal destek alırsam vize uzatma başvurum kötü etkilenir mi?

Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ticari faaliyetlerinize devam edemiyor ve hedeflediğiniz satışları yapamıyorsanız alacağınız yardımlar normal bir dönemde işinizi yürütemediğiniz için başvuracağınız public funds kapsamında değerlendirilmeyebilir. Ancak Home Office içinde bulunduğunuz olumsuz koşulları ne kadar göz önünde tutar bunu bilemeyiz.

4. Bu dönemde mevcut işlerimizi yürütemediğimiz için farklı bir işte çalışabilir miyiz?

Kesinlikle mevcut vize koşullarınızı ihmal etmemeniz, size mevcut vizeniz çerçevesinde tanınan haklar dışına çıkmamanız gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz durum her ne kadar beklenmeyen, kontrolümüz dahilinde bir durum olsa dahi size tanınan yetki kapsamı dışında bir işte çalışmak İngiltere’deki vize statünüzü tehlike altına sokacaktır.

Aklınıza takılan sorularınızla ilgili bizlere info@immigratıonconnection.co.uk adresine email atarak ulaşabilirsiniz. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve yakında yayınlamayı planladığımız yazımızda devletin self-employed ve freelançer olarak hizmet veren ve Çovid-19 dan olumsuz etkilenen kişiler için üzerinde çalıştığı yeni paket Statütory Self-Employment Pay den bahsedeceğiz. Evinizde kalın.

0

Blog

‘‘Business Interruption Insurance’’ herhangi bir öngörülemez hadiseden dolayı (bu hadise yangın, sel, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden kaynaklanabileceği gibi, firma için çok gerekli bir aletin bozulması, şirket binasının çökmesi veya terör kaynaklı ortaya çıkan kayıpları da kapsayabilir) işlerini olağan şekilde yürütemeyip, bu sebepten dolayı gelir kaybına uğramış firmaları kapsamına alan bir sigorta türüdür.

Standard Business Interruption Insurance genellikle standard risklere karşı koruma öngörülerek hazırlanmış bir sigorta türüdür. Bu sebeple global bir pandemic ve öngörülemez bir hadise olan ‘’CoVid-19 ve etkilerine karşı’’ koruma sağlamamaktadır.

Peki bu durumda zarar kaybına uğrayan firmalar ne yapmalıdır? Normal şartlarda bu gibi durumda firmalar, spesifik olarak bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı zararları da kapsayan ‘’notifiable dısease extension’’ ile ’’Business Interruption Insurance’’larının kapsamını genişletebilirler.

Genellikle çoğu notifiable disease extension spesifik olarak hangi hastalıkları kapsadığını liste olarak poliçesinde belirtir ve CoVid-19 spesifik olarak belirtilmemişse zararı kapsamaz.

Bazı poliçeler spesifik olarak hangi hastalıkları kapsadıklarını poliçelerinde belirtmezler, bu durumda CoVid-19 kapsama alınabilir. Bu kapsam ise ancak firmada CoVid-19 taşıyan biri var ise yani CoVid-19 nedeniyle fiziksel bir etkilenme söz konusu ise geçerli olur.

Ancak CoVid-19 un pandemic olması sebebiyle UK hükümeti firmalara yardım etmek amacıyla CoVid-19’u ‘’notifiable disease’’ kapsamına alacağını duyurdu. Dolayısıyla sigorta poliçenizdeki  bilgilerden yola çıkarak bu kapsama alınıp alınmadığınızı görebilirsiniz.

Temporary Coronavirus Business Interruption Loan Scheme ise küçük ve orta boyutlu işletmelere (45 milyon pound’dan düşük cirosu olan bütün UK şirketlerine) açık olacak ve 40 aracı lender üzerinden verilecek. Verilecek üst limit 5 milyon pound. Hükümetin lender’lara %80’lik geri ödeme için kefil olmasından dolayı kredi için elverişli olmanın kriterleri daha rahat olacaktır.

Link 1‘deki listelerden başvurunun yapılabileceği kurumlara erişim sağlayabilirsiniz.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 3NO NEW POSTS
WhatsApp chat