70 Upper Street Angel, London, N1 0NY +44 794 872 17 67
Blog
UK’de eğitim almakta olan ya da eğitim almayı planlayan lisans ve lisansüstü öğrencilerine müjde!

Graduate visa ile eğitimli işgücü ülkede kalacak. Puan temelli göç sistemini duyurmasıyla kapılarını yetişmiş uzman iş gücüne açan Birleşik Krallık, bu politikasına bağlı olarak mezun vizesi olarak adlandırabileceğimiz “Graduate route”u 1 Temmuz 2021’de hayata geçirecek. Böylece ülkedeki yüksek eğitim kurumlarından mezun olan öğrenciler gelir ve sponsor bulma şartı olmadan ülkede kalıp iş aramaya devam edebilecekler. Eğitimlerine Birleşik Krallık’ta devam eden öğrencilerin kaygılarından biri de okul sonrası vizelerini uzatmaktı. Diğer vize türlerine geçmek için; ya yatırım yapmaları, ya yenilikçi fikre sahip bir girişim başlatmaları, ya da sponsor is veren bulmaları gerekiyordu. Her yeni mezun için bu şartları sağlamanın, Covid-19’un ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulduğunda çok zor olduğunu değerlendiren yetkililer yeni vize rotası ile bu sorunu ortadan kaldırdı.

Birleşik Krallık’ta yüksek öğrenimini tamamlayan öğrencilerin başvurabileceği vize ile, doktora mezunlarına 3, diğerlerine 2 yıl iş arayıp çalışma izni tanıyor. Üstelik belli bir gelir şartı da gözetilmiyor. Bu sürenin sonunda diğer vize kategorilerine geçiş yapabilecekler. Verilen bu 2 ya da 3 yıllık süre mezunların sektörü tanıyabilecekleri gerekirse iş ve sektör değiştirebilecekleri, almaları gereken ek eğitim ve sertifikaları edinebilecekleri yeterli bir süre olarak görülüyor. Bu haktan yararlanabilmek için eğitimlerine sonbahar 2020’de başlayan başvuru sahiplerinin, 21 Haziran 2021’e kadar Birleşik Krallık’a girmeleri gerekiyor. Eğitimlerine Ocak veya Şubat 2021’de başlayan öğrencilerin 27 Eylül 2021’e kadar ülkede olmaları gerekecek.

Yeni vize türüyle Birleşik Krallık’taki uluslararası öğrenci sayısının artırılması; sosyal ve ekonomik hayata katılabilenlere ülkede yaşama ve çalışma haklarının sağlanması amaçlanıyor.Diğer çalışma ve iş kurma vizeleri için yeterli koşulları sağlıyor olmayan göçmen adayları için de yeni bir yol açan bu gelişme, kişileri lisansüstü eğitimlerini Birleşik Krallık’ta yapmaları yönünde teşvik edeceğe benziyor. Standartlara uygun yüksek eğitim kurumlarının mezunlarının İngiltere’de yaşamaya, çalışmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye devam etmek için ihtiyaç duydukları statüyü kolayca güvence altına almaları sağlanmış olacak.Yeni göçmenlik politikaları gereği köklü değişimlerin olduğu bu dönemde Birleşik Krallık, kalifiye işgücünü ve yatırımcıları ekonomiye dahil etmek için duyurduğu yeni gelişmelerle kendinden söz ettiriyor. UK’de eğitim hayatına devam etmekte olan öğrenciler

Immigration Connection Türkiye ve UK ofislerimizden Graduate Route vizesi için bilgi ve hizmet alabilir. UK’de lisans ya da lisansüstü eğitim alma planları olanlar için öğrenci vizesi hizmeti vermekteyiz.
0

Blog
İlk Başvurularda karşılaşılan yüksek sayıdaki retler ardından, başvuranlar “Administrative Review” (AR) yönteminin kendi dosyalarında çözüm getirip getirmeyeceğini ve başarı oranının ne olacağını merak ediyor. Bununla ilgili kesin cevap vermek, hele de ret kararlarının birbirine çok benzediği ve basma kalıp yazıldığı bu dönemde neredeyse imkansız. Sizlerden gelen sorulardan yola çıkarak bir bilgilendirme yazısı hazırladım.
 
1- AR başvurularında bekleme süresi ne kadardır?
Bu süre Home Office sitesinde “genellikle 28 takvim günüdür” diye ifade ediliyor. Ancak Brexit’ten doğan yığılma nedeniyle bu sürenin uzun olacağını ön görüyoruz.
 
2- AR başvurularında başarı oranı nasıldır? Şansım nedir?
Tarihsel istatistiklere baktığımızda % 10’ün altında seyreden bir başarı oranından bahsedilebilir. Dönemsel etkenlere ve kategorilere bağlı olarak başarı oranları değişir. Örnek: Puan bazlı kategorilerde yapılan hata somut hata olarak dikkati çeker, Ankara Anlaşması’nda verilen retler kanaat ve görüş belirterek verilir. Ankara Anlaşması belge ve bilgiler üzerinden bulunulan kanaatin önem kazandığı bir başvuru olduğu için şu dönemdeki değerlendirme hatalarının nasıl bir başarı oranı ile cevaplanacağını biz de samimiyetle merak ediyoruz. Ancak, sadece geçmişte oranların düşük olmuş olması, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve kararlıysanız sizi vazgeçirmesin.
 
3- AR başvurusu yapıp yapmamaya neye göre karar vermeliyim?
Bu, her şeyden önce kişinin kendi kararıdır. Benim önerim, kişinin kendi dosyasının değerlendirmesinde hata yapılıp yapılmadığını, önce kendisinin objektif olarak değerlendirmesi. Ret mektuplarında aşağıda örneklendirdiğim bazı basma kalıp hatalı ret nedenleri dikkat çekiyor. Bu problemler, sizlerin ret mektuplarınızda da yer alıyor olabilir. Eğer araştırmalarınız ve değerlendirmeniz neticesinde haklı olduğunuzu düşünüyor ve hakkınızı savunmak konusunda kararlılığınızı sürdürüyorsanız, tarihsel oranlar düşük de olsa, AR başvurusu hakkınızı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
 
4- Ret mektuplarında sıkça görülen ve memurların değerlendirme hatası yaptığını düşündüren problemler nelerdir?
Burada problem olarak ele alacağım hususlar benim incelemelerimden çıkardığım görüşler, ve bu yüzden bir danışmanlık olarak ele alınmamalı. Asagidaki hususların yer aldığı her ret nedeni hatalıdır diyemeyiz. Ancak incelediğim birçok dosyada aşağıdaki şekillerde hatalar gördüm. Lütfen bilgi amaçlı ele alınız. Sıkça karşılaşılan problemli değerlendirmelere örnekler:
– Dosyayı inceleyen memurların UK’deki değişik sektörlerin detaylarına hakim olmadan yaptıkları hatalı değerlendirmeler
– Memurların Türkiye’deki lokal bilgilere vakıf olmadan ve sunular belge ve bilgileri doğru bağlamda ele almadan kanaat oluşturmuş olmaları Ör: SGK dokümanının okunmasındaki hatalar
– Daha da önemlisi, memurların ilgili hukuki kanunlara, düzenlemelere ve emsal davalara hakim bir şekilde değerlendirme yapabilecek derecede konuya hakim olmamaları
– Dosyaların bütünsel olarak ele alınmaması,
– Bazı evrakların dikkate alınması gerekirken kabul görmemesi
– Bazı belgelerin hiç görülmemiş olması ya da değerlendirmeye alınmadığı şüphesini doğuracak şekilde, önemine rağmen bahsinin geçmemesi
– Başvuranların daha önce iş kurma deneyiminin olmadığı vurgulanarak, bunun başarı potansiyeline ilişkin olmazsa olmaz bir koşulmuşçasına dayatılarak kanaat oluşturulması
 
5- Son olarak AR başvurusunun uzman tarafından yapılmasının nasıl bir katma değer sağlayacağına ilişkin sorular aldık. Bunu Immigration Connection firmasının konuya yaklaşımı açısından ele almak isterim.
Benim AR başvurularına yaklaşımım sunulmuş dosyanın incelenmesi ve iş planının okunması ardından, ilgili hukuki bağlama ilişkin referanslar da sağlayarak ret mektubundaki bütün gerekçelere, ayrı ayrı cevap yazmak şeklinde. Sadece hatalara işaret etmenin ötesinde dosyadaki belgeleri ilgili hukuki koşullarla kendim de ele alıyor oluyorum. Bir anlamda neyin hatalı olduğunu söylemenin ötesinde, koşulları yerine getiren bilgi ve belgelerin yerlerini tespit ederek oluşturuyorum savunmayı. Her ne kadar AR formunda karakter kısıtı olsa da “Next” tuşuyla eklemeler gerektiği şekilde yapılabiliyor. Bu yaklaşım AR memurunun konuya hakim olmasını da kolaylaştıracaktır, diye düşünüyorum. Yığılmayı düşünürsek AR memur sayıları da yeterli olmayabilir ve yeni memurlar gerekmesi ihtimali de ayrıca düşündürücü. Ek olarak iş danışmanlığı alanındaki eğitim ve deneyimimi ilgili yerlerde yazılan savunmaya dahil ederek AR’a hem hukuki bağlamda hem de iş danışmanlığı bağlamında yaklaşıyorum. Şu zamana kadar okuduğum bütün ret kararları iş planındaki eksiklere işaret ediyor. Çoğunda değerlendiren memurun hem iş planı konusuna hem de ilgili hukuki bağlama hakim olmadığını görüyorum. Bu nedenle bu hatalara hazırladığım savunmalarda iki açıdan da yaklaşıyorum.

Firma olarak hem Home Office kanalıyla hem de Konsolosluğumuz’un çabalarına katkı yaparak, detaylı raporlar hazırladık. AR başvurularında başarı oranlarının artışında yapılan şikayetlerin de faydalı olmasını temenni ediyorum. Süreç boyunca görülen aksaklıkları şikayet ve raporlama yoluyla ilgili mercilere ilettik, ancak karşılaşılan sonuçlara katkısı ne olur ve olursa ne derecede olur yaşayıp göreceğiz.
 
Immigration Connection Ltd, OISC tarafından regüle edilen Level 3 seviyesinde yetkilendirilmiş bir göçmenlik hukuku firmasıdır ve AR başvurularını sizi temsilen yapmaya yetkilidir.
AR başvurusu ile ilgili iletişime gecmek isteyenler icin email adresim nusra@immigrationconnection.co.uk
Ret mektubunu ve iş planınızı bu emaile gönderirseniz ve telefon numaranızı da iletirseniz, 15 dakikalık bir ücretsiz görüşme ile düşüncelerimi size ileteceğim.
 
Nusra Sahin
Level 3 UK Immigration Law Specialist
 
0

Blog

Ankara Anlaşması ilk başvuruları için sayılı günlerimiz kaldı. Türk girişimcilere özel bu vizenin 45 yıllık macerası artık sona eriyor. Olumlu sonuç alanların yanında ret sonucuyla planları değişenler de var. Peki ret, her şeyin bitmesi anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır!

Ret alanların önünde tekrar başvurmak için 31 Aralık’a kadar bir süre bulunuyor. Ret sebeplerinin irdelenmesi, eksiklerin tamamlanması ve gerekli açıklamaların yapılmasıyla, ikinci başvuruda bir şans daha yakalanabilir. Ekibimiz hızlı ve ayrıntılı çalışmasıyla dönem dönem ret cevaplarını ikinci başvuruda onaya çevirmek üzere çalışmalar yaptı. Bu retlerde eksik bırakılmış bilgi ve belgeler yanısıra memurların değerlendirme hataları olduğunu da gözlemledik. 31 Aralık 2020 ardından ikinci bir başvuru şansı kalmayacaktır. Bu nedenle karara itiraz başvurusu yapılması gerekecektir ve bunun için de açık olan yol Administrative Review (AR) kanalıdır.

Yanlış değerlendirme, evrakı gözden kaçırma gibi sebeplerle İngiltere hayalleri tehlikeye girenler, bu tespitin düzeltilmesi için ivedi olarak eyleme geçmeliler.

Administrative Review başvurularında dosyaya sıfırdan yeni belge eklenememekte, sadece olan belgelerdeki süpheleri ve belirsizlikleri açıklayıcı belgeler sunulabilmektedir. O nedenle içeri sunulan dosyalarda bütün evrakları tam sunduğunuzdan emin olunuz. Memurun sunduğunuz belgeyi anlayabilmesi için uyarılar ve vurgular yaparak başvurunuzu sunmanız başarı oranını artıracaktır. Bu durumda ret alınsa bile bununla ilgili yapılacak Administrative Review başvurusunun başarı oranı artacaktır.

Administrative Review başvurularının titizlikle yapılması gereklidir. Bunu bizzat kendiniz yapabilirsiniz, eğer bir danışman ile çalışacaksanız sadece lisanslı firmalardan destek almalısınız. Göçmenlik sektöründe lisanssız çalışanlar hiçbir zaman olmadığı kadar fazla sayıda. Bu bağlamda kendisini başvuruda temsilci olarak gösteremeyen bir firma bu hizmeti yasa dışı bir şekilde veriyor demektir ve sanılanın aksine bu kişiler ucuza yardım eden hayırseverler değildirler, suç işleyen kişilerdir. Her aşamada uzak durulması gereken bu yasadışı ilişkilerden bu final aşamada buna özellikle uzak durmalısınız. OISC ve SRA kayıtlı uzmanları tercih edin. Bu uzmanlar kendilerini temsilci olarak bu formlarda tanımlayacaklardır, başarı oranı konusunda meslek ahlaki doğrultusunda görüş belirtecek ve sizinle nasıl bir savunma yapılacağını paylaşacaklardır.

Immigration Connection olarak şimdiden birçok ret kararını olumlu olarak sonuçlandırdık. Yılların verdiği tecrübe ile 31 Aralık ardından doğacak Administrative Review haklarınıza ilişkin de çözümler sunacağız.

Redde itiraz için 28 günlük bir yasal süre bulunmaktadır ve bu süre aşılmadan işlem yapılması gerekecektir.

Ret nedenlerini okuduğunda, sunulan belgelerin gözden kaçtığı, doğru anlaşılmadığı ya da yanlış değerlendirildiğini düşünenler olursa Administrative Review yolunu seçebilirler ve bu konuda firmamızdan inceleme ve danışmanlık seansı isteyebilirler.

Profesyonel destek isteyenler nusra@immigrationconnection.co.uk adresimize email ile ret kararlarını gönderebilirler.

0

Blog
Büyük hayallerle ve ciddi emeklerle hazırlanan Ankara Anlaşması ilk başvurularında, sonuç bazen beklendiği gibi olmayabiliyor. Firma olarak hem haklı hem haksız nedenlerle verilmiş ret nedenleri ile yıllardır karşılaşıyoruz. Kişilerin dosyalarındaki eksiklikler ve bilgi karmaşasına ek olarak değerlendirme hataları da dikkat çekiyor.

Şu dönemde Türkiye’de ret yanıtlarının arttığını gözlemliyoruz ve toplumumuzda daha da artacağı yönünde bazı kaygılar var. Sosyal medyada Abu Dabi’ deki konsolosluğa giden başvurulara dönüşlerle ile ilgili yayılan bilgiler mevcut. İster Abu Dhabi olsun ister Sheffield ekibi incelemesi olsun; dosyaların incelenmesinde verilerde yanlış değerlendirmeler olduğunu ve dosyanın bir bütün olarak ele alınmadığını gözlemledik. Eklenen dokümanlardan bazılarının görülmediği, konulan dokümanların incelenmesinin yanlış yapıldığı da dikkati çekmektedir. Bu hatalarla ilgili müvekkillerimizi mağdur etmemek için, dosyalarında gerekli açıklamaları yapıp kendilerinden de gerekli beyanatları yazılı olarak alıp tekrar başvuru yaparak doğan sıkıntıları gidermeye çalıştık. İkinci başvurularını da aynı belgelerle, açıklayıcı ve detaylandırıcı düzenlemelerle, savunma notları ekleyip, değerlendirme hatalarına dikkat çekerek tekrar sunuyoruz.

İş planlarında, pandemiye ilişkin verilere, bu verilere uygun istatistiklere ve açıklamalara yer verilmesini, kişinin kendi servislerini mevcut ortama nasıl uyarlayacağına ilişkin çözümlerini de dosyasına eklemesini tavsiye ederiz.
Brexit dönemiyle beraber bu anlaşmayı suistimal edenlerin çoğalması da bu retlerde etkili oldu. Birleşik Krallık’ ta iş kurma planı olmayan ama bu vize türünü bir avantaj olarak kullanmaya çalışan kişileri tespit etmek için bir hakikilik denetlemesi göze çarpıyor. Bu bağlamda, Türkiye’den yapılan Ankara Anlaşması başvurularına görüşme metodunun da eklendiğini gozlemliyoruz.

Bu dönemde yığılan başvuruların büyük bir kısmının süreç için hazırlıklı olmayan dosyalardan oluştuğuyla alakalı duyumlar aldık. Son anda yapılmaya çalışılan, özensiz, eksik, gerçekçi olmayan belgeler içeren başvuruların, bazı bölgelerde toplu retlere de sebep olduğu, gelen bilgiler arasında. Bu eğilimin bütün ülkeye yönelmesi ve negatif puan yaratması riskine karşı, verileri birkaç dayanakla kanıtlayarak, çok daha açıklayıcı davranarak çeşitli önlemler aldık, dosyaya ek beyanatlar koyarak, bütünsel dosya incelemesinin önemini vurguladık, tekrar eden değerlendirme hatalarını vurguladık. Bizi takip eden vatandaşlarımıza da bu şekilde hareket etmelerini öneririz.

Görüşme tekniği, hakikilik denetlemesi yapılmak istendiğinde, şüphe doğduğunda, ya da memurun tatmin olmadığı durumlarda gerçekleştirilebiliyor. Görüşmeye iyi hazırlanıp, yeterli açıklamaları yapmak, iş planına hakim ve sadık olmak, tam bilgilenmek gerekiyor. Beyan ettiği işle ilgisi olmayan, finansal planları doğru yapamayan, neden, nasıl başarılı olacağını bilmeyenlerin ayıklandığı bir süreç oluyor bu. Görüşmeye iyi hazırlanmak, bilinçli, sakin bir şekilde katılmak gerekiyor.
 
31 Aralıktan sonra gelen retler ardından ikinci başvuru seçeneği kalmayacaktır. Bu noktada tek seçenek Administer Review (AR) başvurusudur. Dosyanın tekrar incelenmesi için basit itiraz niteliğinde olan bu işlem; gerçekten hatalı değerlendirme olduğuna emin olunan dosyalar için olumlu sonuç verebilir. AR başvurularının temel amacı, dosyaya tekrar bakılarak, yapilan açıklamalar ışığında kararın tekrar verilmesini istemektir. Bu itirazlarda yeni belgeler eklenememektedir, sadece açıklayıcı belge ve bilgiler eklenebilmektedir. Gerçekten dosyasına sunduğu evraklarla ilgili eksik ve hatalı çıkarımlar olanlar bu yolu seçmelidir.
 
Ankara anlaşmasında Administer Review (AR) başvurularında OISC Level 3 seviyesinde yetkili bir firma olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Firmamızdan Administrative Review başvurunuz için destek almak isterseniz nusra@immigrationconnection.co.uk adresimizden direkt bana ulaşmanızı rica ederim.
 
Nusra Sahin
OISC Level 3, UK Immigration Law Specialist
Immigration Connection Ltd
0

Müvekkillerimiz ile yapmış oldugumuz söyleşi videolarını kolayca takip edebilmeniz icin bu postu hazırladık ve videolarımızı bir araya topladık.

Bize iletmek istediğiniz tum sorular icin WhatsApp numaramız uzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

           

            

           
0

Covid-19 ürecinde hazırladığımız tavsiye videolarını kolayca takip edebilmeniz icin bu postu hazırladık ve videolarımızı bir araya topladık.

Bize iletmek istediğiniz tum sorular icin WhatsApp numaramız uzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

           

            
0

Blog
We are now recruiting an Immigration Caseworker to join our team in Angel, London. Strong Turkish and English skills are prerequisite.

The Company:

Immigration Connection is founded in 2011 and has been actively working in the immigration area with a good reputation and high success rate since the beginning. The company is dedicated to being “a company of integrity”. Our values are in the core of our service philosophy and we align with them by executing regular reviews on the company and team performance.

Currently, we are working on a wide variety of case from ECAA cases, family law, human right cases, appeals, Tier-based visas. Our sister company is a business consultancy company and supports our immigration work with an established team of consultants and researchers. We have offices in Angel, London and in Besiktas, Istanbul. Immigration Connection London has recently taken the decision of expanding its team, in London due to the organic growth we experienced over the years, thanks to the company’s success record.

The Company’s business processes designed to give the team members opportunity to grow their skills. Although we are looking for certified and experienced people, training is our routine. Our specialist adviser will closely help you learn and grow in various categories of immigration. Hence, we are looking for people with a strong desire and innate passion to grow in UK immigration.

If you are passionate about immigration and share our humanitarian mission, values and service philosophy please read about the detailed list below.

We are looking for an Immigration Caseworker with the following attributes:

– One year or preferably more experience within Immigration in a professional capacity, preferably in a full-time position
– Experience in business visas, family/partner visas, EU applications, naturalisation applications and essential knowledge of Tier categories and other less frequently used categories.
– Due to having a strong client base we require a caseworker with excellent written and verbal Turkish communication skills alongside with fluent English skills.
– Immigration sector is highly dynamic and it requires continuous professional development. The Caseworker must have a genuine interest in the sector and should be able to maintain appropriate levels of legal knowledge through regular reading and researching.
– Good client and case management skills, including a strong focus on client communication, document care, storing data
– Should be able to participate in general office, financial, business development and marketing activities
– Educated to a degree level in Law, business or in other relevant social/human sciences such as sociology, communication, EU studies
– IT skills and research skills – Excellent time management skills
– Systematic and organised individual
– Excellence of manners, respect and courtesy to the team members and to the clients at all times
– Ability to perform in a calm, positive and professional manner in stressful situations or around the tight deadlines
– Professionalism
– Attention to details
– Hard-working personality and strong attention to detail
– Passion to specialise in UK immigration law

This is a great opportunity for a highly qualified individual seeking a rewarding role within a highly reputable and successful Immigration Law Firm in Central London.

We will help you gain more experience within the professional life and enable you to progress in your career as an Immigration Caseworker. The vacancy is open to the self-employed contractor legal consultants.

To register your interest for this Vacancy, please send an email to admin@immigrationconnection.co.uk

Your CV is kept in the strictest of confidence and we do not share information with external parties. Should you require a discreet conversation, feel free to request a call back from the Director (London) by email.
0

Ankara Anlaşması, Blog
Göçmenlik Hukuku üzerine öncü ve başarılı profiliyle bilinen Immigration Connection’dan, Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nusra Şahin ile Ankara Anlaşması kapsamında ‘Contractor’ olarak çalışmanın detaylarını ve firma olarak verdikleri hizmetleri konuştuk.


* Ankara Anlaşması kapsamında ‘Contractor’ olarak çalışmanın tanımını bizlere yapar mısınız? 


Ankara Anlaşması ile Ingiltere’ye yerleşen vatandaşlarımız bu anlaşmaya başvurularını yaparken Ingiltere’de deneyim sahibi oldukları ve kendilerine güvendikleri alanda bir firma açılışı yapma durumundadırlar. Açtıkları bu firma ile bireysel hizmet verebilecekleri gibi; bu hizmeti veren başka bir firmada ‘Contractor’ ve ya ‘Consultant’ olarak çalışma hakkına sahiptirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; firma ve kişi arasında yapılacak sözleşmede Ankara Anlaşması’na uygun, kişinin bir firma sahibi olarak hizmet verdiğinin ve fatura kestiğinin vurgulandığı maddelerin bulunmasıdır.

 * Ankara Anlaşma’lılar arasında ’Contractor’ olarak çalışmaya olan talep önceki yıllara göre daha fazla… Immigration Connection olarak sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Nasıl adımlar atıyorsunuz?

Immigration Connection olarak bu konuyla oldukça sıkı takip ediyor ve destekliyoruz… Firma olarak, şimdiye kadar kontrollü ve iradeli çalışma konusunda çığır açıcı olmaya özen gösterdik, gösteriyoruz. 2011 yılında Turkiye’deki Ingiltere Konsolosluğu, Ankara Anlaşması bünyesindeki ‘Contractor’ çalışma modelinin henüz farkında değilken ve bu hakları hakkında vatandaşlara açık açık bilgi paylaşımı yapamazken, Immigration Connection olarak yaptığımız başvurularla, ’Contractor’ olarak çalışma hakkına her zaman dikkat çekmeye çalıştık. Yeri geldi ret verdiler, açıkladık hakkımızı savunduk ve olumlu cevaplar aldık. Dolayısıyla emeklerimiz asla boşa gitmedi, konsolosluğun saygısını kazandık. O yıllardan günümüze kadar ‘Contractor’ olarak çalışmayı hedefleyen müvekkillerimizle çalışmamız ve onlara olan desteğimiz devam ediyor. 

 * ‘Contractor’ olarak çalışma modeli Ankara Anlaşma’lılar arasında hangi kesime daha çok hitap ediyor? 

‘Contractor’ olarak çalışmak, aslında toplumun çok büyük bir kesimine hitap etmektedir. Herkes saatlik ve günlük ücret kapsamında ‘Contractor’ olarak çalışabilir. Turkiye’de beyaz yaka olarak çalışmış ve alanında profesyonel olan kişiler bu çalışma şekline oldukça uygunlar… Firmamız bünyesinde ‘Contractor’ olarak çalışan bir çok müvekkilimiz bulunuyor.. Mimarlar, mühendisler, medya çalışanları, organizatörler, yazılımcılar, finansçılar, tasarımcılar ve öğretmenler bu alanda desteklediğimiz sektörlerdir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalışan müvekkillerimizin sıkıntı yaşamadan buradaki kültüre daha hızlı adapte olduğunu görüyoruz. 

 * Immigration Connection olarak bu alanda verdiğiniz hizmetler nelerdir?

Firma olarak, Ankara Anlaşması ’na başvuracak kişiden öncelikle iş ve akademik geçmişini talep ediyoruz ve iş planı konusunda uzman olan ekibimizle müvekkilimizin profiline uygun bir iş planını hazırlıyoruz. Şirket kaydını öncelikli olarak açıyor, şirket ve vereceği hizmet tanımını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Müvekkilimizin dosyasında, sahip olduğu profesyonel alan özelinde, kurumlara işçi olarak değil de ‘Contractor’ ve ‘Consultant’ olarak hizmet verebileceğini belirtiyor ve B2B ilişkilerin nasıl yürüyeceğini kanıtlıyoruz. Olabildiğince şeffaf, dürüst ve teknik bilgiler içeren dosyalarımız, Home Office ile aramızdaki güveni bağını oluşturmada büyük önem taşıyor. 

Kendi bünyemizde sadece bu alanda çalışmalarını sürdüren Business Coach’larımız bulunuyor. Bu arkadaşlarımız bu stilde çalışan müvekkillerimizin business planlarıyla ilgileniyor, hizmet tanımlarını danışmanlığa uygun yapıyor, firmalarla aralarında yapılan kontratların uygunluğunu kontrol ediyor ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekiyorlar. Business Coach’larımız bu konuya yabancı olan ve firmamızla henüz tanışmamış olan vatandaşlarımıza da Ankara Anlaşması kapsamında ‘Contractor’ ve ‘ Consultant’ çalışma stilleri hakkında bilgiler veriyor ve onları bu süreçte destekliyorlar.

 

 * Sosyal Medya’da ‘Contractor’ ve ‘Consultant’ konuları hakkında online seminerler düzenliyorsunuz. Bu seminerlerde neler konuşuluyor? Katılım için nereye başvurmak gerekiyor?

Bu seminerleri online olarak haftada bir düzenliyoruz. Seminer konularımızı, müvekkillerimizden ve bizlerle çalışmaya karar veren vatandaşlarımızın sorularıyla şekillendiriyoruz. Su ara sizlerle de konuştuğumuz gibi ‘Contractor’ ve ‘Consultant’ çalışma stili konusuna egildik. Bu seminerlerimiz, konuyla ilgili olan herkese açık ve ücretsiz. Business Coach’larımızın katılımıyla gerçekleşen bu seminerlerde konuyla ilgili açıklamaların ardından katılımcıların soruları cevaplıyor ve akıllarında herhangi bir soru işareti kalmamasını hedefliyoruz. 

Ister Turkiye’den, ister Ingiltere’den online seminerlerimize katılmak için aşağıdaki telefon numaralarına mesaj atabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz…

UK Mobile: 079 4872 1767

UK Phone: 020 3135 0340

TR Mobile: 0553 276 09 06

0

Ankara Anlaşması, Blog

Home Office’in 25 Mart gecesi Ankara Anlaşması ilk başvuru ve uzatma başvurularında posta ile başvuru sistemini kaldırmasıyla başvuru sahiplerinin kafalarında pek çok soru belirdi. Bu değişiklik pek çok konuda başvuru şartlarını değiştirdi. Ancak tartışmasız en büyük değişiklik başvuru sahiplerinin dokümanlarını Home Office’e göndermeyip, kendileri tutabilmeleri oldu. Evet, bu pasaportunuz ve vizenizi de kapsıyor. Bu da akıllara bugünkü yazımızın konusu olan “Pasaportum var, geçerli vizem var. Başvurum içerideyken UK’den çıkabilir miyim?” sorusunu getiriyor.

Bu konuda pek çok çeşitli görüş bulunmakta ve bazı insanlar geçerli pasaportu ve vizesi olan kişilerin UK’den çıkabileceği ve geri girebileceği inancında. Her ne kadar bazıları bunu denemiş ve sorun yaşamamış olsa da ne yazık ki Britanya göçmenlik kanunlarına göre buna izin verilmiyor.United Kingdom Immigration Rules ya da genel göçmenlik kanunlarının 34J ve 34K maddeleri gereği gerek existing service (yani posta yöntemi), gerek new service (yani scan sistemi) ile başvurulduğunda, sebep her ne olursa olsun başvuru sahibi pasaportunu elinde tutsa dahi, başvurusu dahilinde Common Travel Area (bkz. Galler, İskoçya, İngiltere ve Kuzey İrlanda)’nın dışında çıkarsa başvurusu otomatik olarak geri çekilmiş, iptal edilmiş sayılıyor. Bu sadece Ankara Anlaşması başvuruları için değil bütün göçmenlik kategorileri için uygulanan göçmenlik kanunlarıdır.Bu da sorumuzu cevaplıyor. Başvurunuz Home Office’e iletilmişken geçerli pasaport ve vizeniz olsa dahi UK’den dışarı çıkamazsınız. İlgili maddeleri okumak isteyenler için aşağıya birebir alıntılıyoruz. Okuduğunuz için teşekkürler.


Withdrawn applications for leave to remain in the United Kingdom
  • The proof of identity provided under paragraph 34(5) will be returned to the applicant whilst their application is being considered unless the Secretary of State considers it necessary to retain it. Where the Secretary of State has retained an applicant’s proof of identity and the applicant requests the return of their passport for the purpose of travel outside the common travel area, the application for leave shall, provided it has not already been determined, be treated as withdrawn on the date that request is received by the Home Office.
  •  
  • Where proof of identity provided under paragraph 34(5) has been returned to the applicant pending a decision on their application for leave to remain and the applicant travels outside the common travel area their application for leave to remain shall, provided that it has not been determined, be treated as withdrawn on the date that the applicant left the common travel area.
0

Blog

Bildiğiniz üzere Haziran 2018 itibariyle Turkish Worker ve Turkish Businessperson kategorilerinden Indefinite Leave to Remain yani süresiz oturum alma şartları değiştirilip, diğer göçmenlik başvurularına benzer koşullar getirildi.

Öncelikle ILR’deki değişikliklerden kısaca bahsedelim. Turkish Businessperson ve Turkish Worker kategorisi ile UK’de yaşayanlar 5 yıllık devamlı ikâmet ile ILR başvurusu yapabilecekler. Ayrıca kategori farketmeksizin sağlanması gereken diğer şartlar ise şu şekilde; kişi başı £2,389 başvuru ücreti, Trinity College üzerinden CEFR B1.1 testi geçmek veya UK NARIC tarafından tanınan bir eğitim kurumundan İngilizce eğitim alındığını doğrulayan bir diploma sunmak ve Life in the UK testini geçmek. Ek olarak diğer kategorilerde geçerli olan “crimnality threshold” da dikkate alınmakta. Eklenen şartlardan en çok merak konusu olan “continuous period” diye bilinen koşul. Bu yazımızda ülke dışında kalma limiti konusunu ele aldık.

Peki Continuous Period nedir, nasıl hesaplanır?

Continuous Period koşulu Temmuz 2018’de uygulamaya konmuş olup ülke dışında bir yıllık dönemde 180 günden fazla bulunmama koşuludur. Home Office tarafından belirlenmiş neredeyse bütün süresiz oturum başvurularında aranan bir yerleşim kuralıdır. Amacı göçmenlerin sahip oldukları vizeyi kullanma amaçlarının vizeleriyle paralel olup olmadığını anlamak ve kişinin Britanya’yı kalıcı olarak yerleşilecek bir vatan olarak seçtiğinden emin olmaktır.

Ankara Anlaşması Self-Employed yani ECAA Turkish Businessperson vizesiyle yerleşmiş kişinin 5 yıllık müteakip dönem boyunca 12 aylık periyotlarda toplam 180 tam günden fazla bulunmamış olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu hesaplamaya yarım günler -yani uçuş öncesi ve sonrası havaalanınızda giriş çıkış yaptığınız günler dahil değildir. Yukarıda bahsedilen süreler veya daha kısa süreler boyunca UK dışında kalmış kişiler ILR’nin önemli şartı olan Continuous Period’u yerine getirmiş sayılır.

Pek çok tartışmaya sebep olmuş bir diğer konu ise kimlerin bu süre sınırlamasına dahil sayıldığıdır. Temel kanının aksine ana başvuru sahibine bağlı dependent eşler de bu süre sınırlamasına dahildir. Ancak çocuklar için durum biraz daha farklı. Aşağıdaki şartları sağlayan dependent çocuklar tüm 5 yıllık periyodu tamamlamak zorunda değildir:

  • Eğer dependent çocuğun ebeveyni çocuk ile beraber ILR alacaksa veya zaten ILR sahibiyse
  • Eğer dependent çocuk herhangi bir resmi birliktelik içinde değilse, ayrı yaşamıyorsa ve ailesinden bağımsız yaşamıyorsa
  • 18 yaşından büyük çocuklar İngilizce ve Life in the UK gereğini karşılıyorsa
  • Ebeveynleri ile arasındaki akrabalık ilişkisini kanıtlayabiliyorsa
  • Çocuk UK’de göçmenlik kanunlarını ihmal etmeden kalıyorsa
  • ve son olarak temel ret sebeplerinin hiçbirine düşmüyorsa

Bu konuya ilişkin aldığımız soruların başında Businessperson göçmenlerimizden iş nedeniyle seyahat etmek zorunda olanların koşula uyma geregi olup olmadığı üzerine. İlgili Appendix’e baktığımızda Ankara Anlaşmalı Businessperson kişiler için maalesef bir istisna uygulanmadığını görüyoruz.

Bu kişilere yeni bir uzatma verilerek işlerini sürdürmeye devam etmeleri sağlanabilmekte, ancak süresiz oturumun doğası Britanya’yı kalıcı yerleşilecek bir vatan olarak kabul etmeyi gerektirdiği için, kişilerin yılın belirtilen süresini en azından ülkede geçirmeleri şartı aranmaktadır.

Vatandaşlık başvurularında istenen “continuous period” koşulu farklıdır ve daha da katıdır. Bu konudaki yazımız için buraya tıklayınız.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS
WhatsApp chat